Vårt direktpris: 110:- + porto
ISBN 978-91-633-5033-7

Skäl att memorera Bibeln

Vi kan summera några viktiga skäl att memorera Bibeln.
Att memorera Bibeln…

… stärker min tro, eftersom tron kommer av att man hör Guds ord.

… ger mig daglig gemenskap med Jesus, eftersom han talar till mig genom sitt ord.

… bevarar mina tankar och gör det lättare att avslöja det som är osunt och fel.

… hjälper mig att stå emot frestelser, eftersom Guds ord är vapen i kampen mot synd.

… ger Gud möjlighet att tala till mig personligt i olika livssituationer.

… formar mitt sätt att se på världen genom att mina tankar påverkas av Guds tankar.

… motiverar mig att hjälpa andra när de behöver stöd, tröst eller uppmuntran.

… ger mig stöd och substans när jag vittnar om min tro och svarar på frågor om det kristna livet.

… utrustar mig när jag möter människor som behöver vägledning eller kunskap.

… gör det möjligt för mig att begrunda Guds ord, även när jag inte kan läsa Bibeln.


Om bokenInfo om BibelMemo Innehåll Guidebok Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Bilder BibelMemo Alla bibelord Beställning