Vi, Lena och Otto Rimås, är båda lärare och har haft vår huvudsakliga anställning på Mariannelunds folkhögskola mellan 1978 - 2019. Vi undervisade där framför allt på kurserna BibelVäxa, BibelSocial, BibelÄventyr, BibelTjänst och BibelOmvärld.

Lena är sjuksköterska, har också studerat pedagogik, etik och teologi och undervisar bland annat i själavård, psykologi, etik och praktiskt kristet liv.

Otto är socionom, har också studerat pedagogik, engelska och teologi och undervisar bland annat i Nya testamentet, praktisk teologi, diakoni och sociala frågor.

Sedan 1992 och fortfarande ingår också utlandsundervisning i vårt engagemang. Vi har arbetat och arbetar i bland annat Estland, Rumänien, Moldavien, Ukraina, Armenien och Georgien med ledarutbildning i ett samarbete med bibelskolor i de olika länderna. Kurserna vänder sig till ledare av olika slag och behandlar områden som kristen tro, ledarskap, själavård, socialt arbete och pedagogik.

 

   

We, Lena and Otto Rimås, are teachers, between 1998 - 2019 teaching in the various programs at Mariannelunds folkhögskola in Sweden.

Lena is originally a nurse, has college degrees in Pedagogics, Ethics and Theology and teaches among other things Christian Counselling, Psychology, Ethics and Christian Life.

Otto is originally a social worker, has college degrees Pedagogics, English and Theology and teaches among other things the New Testament, Practical Theology, Christian Social Action and Sociology.

Since 1992, and continuing, we have also been teaching in other countries in an educational partnership with national Bible Schools in Estonia, Romania, Moldova, Ukraine, Armenia and Georgia. The courses are designed for leaders of various kinds and focus at areas such as Christian Faith, Leadership, Christian Counselling, Social Work and Pedagogics.