Vi, Lena och Otto Rimås, är lärare på Mariannelunds folkhögskola sedan 1978. Vi undervisar på kurserna BibelVäxa, BibelSocial, BibelÄventyr, BibelTjänst och BibelOmvärld.

Lena är sjuksköterska, har också studerat pedagogik, etik och teologi och undervisar bland annat i själavård, psykologi, etik och praktiskt kristet liv.

Otto är socionom, har också studerat pedagogik, engelska och teologi och undervisar bland annat i Nya testamentet, praktisk teologi, diakoni och sociala frågor.

Sedan 1992 ingår också utlandsundervisning i våra tjänster. Vi har arbetat och arbetar i bland annat Estland, Rumänien, Moldavien, Ukraina, Armenien och Georgien med ledarutbildning i ett samarbete mellan Mariannelunds folkhögskola och bibelskolor i de olika länderna. Kurserna vänder sig till ledare av olika slag och behandlar områden som kristen tro, ledarskap, själavård, socialt arbete och pedagogik.

 

   

Since 1978, we, Lena and Otto Rimås, have been teaching in the various programs at Mariannelunds folkhögskola in Sweden.

Lena is originally a nurse, has college degrees in Pedagogics, Ethics and Theology and teaches among other things Christian Counselling, Psychology, Ethics and Christian Life.

Otto is originally a social worker, has college degrees Pedagogics, English and Theology and teaches among other things the New Testament, Practical Theology, Christian Social Action and Sociology.

Since 1992 we have also been teaching in other countries in an educational partnership between Mariannelunds folkhögskola and national Bible Schools in Estonia, Romania, Moldova, Ukraine, Armenia and Georgia. The courses are designed for leaders of various kinds and focus at areas such as Christian Faith, Leadership, Christian Counselling, Social Work and Pedagogics.