Finns som e-bok ISBN 978-91-979708-1-5

Tankens frihet

Av de förmågor jag har erövrat i livet, är läsandets konst en av de allra största. Jag tänker med tacksamhet på dem som förde mig in i litteraturens underbara värld genom att de gav mig den inspiration och träning jag behövde för att denna kompetens skulle bli min.

 Av alla de rikedomar jag har förvärvat i livet, är bokens värld en av de allra största. Jag tänker med vördnad på alla de böcker som har fört mig ut i andra världar än min egen, låtit mig se vad jag annars aldrig hade sett och hjälpt mig att börja ana vad jag inte ens visste fanns.

 Av alla de gåvor jag har fått i livet, är tankens frihet en av de allra största. Jag betraktar med förundran denna Skaparens välsignelse, som har gjort det möjligt för mig att besöka det ouppnåeliga, uppleva det omöjliga och se det osynliga.

 I Tänkvärt bjuder jag med dig in i läsandets, bokens och eftertankens förunderliga värld. Genom tänkvärda formuleringar om ordets och litteraturens betydelse för människan, och med bilden som hjälpmedel, inbjuder jag till en resa som ger både rymd och ro: Rymd som får slöjor att falla och vyer att träda fram, ro som ger själen både harmoni och livslust.

 Citaten i boken kommer från ett 80-tal olika författare och tänkare och handlar alla om böckernas och läsningens stora betydelse för människans liv, välbefinnande och vishet.

 Tänkvärt är en bok som innehåller mycket uppmuntran och många sanningar att bära med sig. Den stimulerar till eftertanke om läsandets roll i livet och till lust att ge boken en ännu större plats i våra liv, i en tid då vi jagas av högt tempo och tyngs av många krav.

 Men nu består läsandets konst, bokens värld och tankens frihet, dessa tre, och störst av dem är tankens frihet.

 

Otto Rimås


Om bokenInnehållsförteckning Inledning Bildgalleri e-bok