Pris: 20:- + porto
ISBN 973-99998-2-4
Kvarvarande något begagnade exemplar

Kapitel 3

...Gud

Grundfråga: Vem är Gud?

 1. ”Gudsbilden är av avgörande betydelse i kallelsefrågan.” (63)
  • Varför är det en nyckel till att förstå kallelsen rätt att man förstår Gud rätt?
  • Hur kan man lära känna Gud bättre?

  Anteckningar

 2. ”Kärleken resulterar inte i överlåtelse, den är överlåtelse”. (64)
  • Vad betyder detta?
  • * Hur visar relationen mellan Jesus och Petrus denna poäng?

  Anteckningar

 3. ”Det intressanta är att kunskapen om Gud, som vi så ivrigt uppmanas att söka, måste kopplas till gemenskapen med Gud. I den kombinationen ligger kärnan i kärleksrelationen.” (65)
  • Varför är det så viktigt att båda finns med?
  • Läs bibelhänvisningarna i avsnittets fotnoter och undersök vad de texterna har att säga om detta.
  • Sök fler bibeltexter som talar om kunskap och gemenskap.

  Anteckningar

 4. ”Jag vill peka på sju felaktiga bilder av Gud - uppfattningar som jag tycker förmedlar en obiblisk syn på Gud och därmed försvårar vår strävan efter en god och fungerande relation med honom.” (65)
  • Vilka av dessa sju bilder av Gud är vanligast?
  • Varför har folk dessa uppfattningar om Gud?
  • Har du stött på andra missuppfattningar om Gud?

  Anteckningar

 5. ”Vår kallelse är att betjäna Gud där han är. Det är synonymt med att betjäna människorna där de är.” (73)
  • Utveckla tanken ytterligare och ta då med texterna från Matt 25:31- 40 och Ords 14:31.
  • Ge några praktiska exempel på hur detta kan tillämpas i vardagslivet.

  Anteckningar

 6. ”Våra tre ledljus är Guds ord, Guds frid och Guds finger. De kompletterar varandra när vi söker Guds ledning i våra liv. Gud är mäktig att låta sitt ord, sin frid och sitt direkta ingripande samverka och bekräfta varandra, så att vi kan förstå vad som är hans vilja.” (78)
  • Vilken betydelse har vart och ett av dessa Guds ledljus i våra liv?
  • Diskutera en i taget och anteckna vad vi behöver tänka på när vi söker Guds ledning genom vart och ett av dem.
  • Vilka bibliska exempel kan du ge på att Gud verkar på detta sätt?
  • Vilka personliga erfarenheter har du av de tre? Uppmuntra varadnra genom att ge korta vittnesbörd.

  Anteckningar

 7. ”Sju riktmärken att fästa blicken på är särskilt intressanta när det gäller kallelsefrågan: mognaden, tålamodet, backspegeln, teleskopet, hindren, lojaliteten och församlingen. Lär vi oss att förstå dem, kommer vi lättare att hitta rätt i kallelsefrågan.” (83)
  • Samtala om vart och ett av dem genom att utveckla textens resonemang.
  • Vilka personliga erfarenheter har du av dem? Ge några uppmuntrande exempel.
  • Vilket bibelstöd kan du finna för betydelsen av dessa ting i det kristna livet?

  Anteckningar

 8. ”Grundfråga: Vem är Gud?”
  • Hur vill du utifrån det här kapitlet svara på dess grundfråga?

  Anteckningar


InledningTextavsnitt Kallelse och... befriat livBeställning