Pris: 60:- + porto
ISBN 91-7195-246-2
Kvarvarande något begagnade exemplar

Innehåll

Välkommen

1. ...livsfrågan

Fascination och bekymmer
Vad då kallelse?
Guds generella kallelse
Guds speciella kallelse
Överlåtelse och tjänst
Liv och funktion
Propeller och spegel

2. ...jag

Missmod och högmod
Hjärta och hjärna
Att bejaka sig själv
Utveckla potentialerna
I tjänst för Gud och människor

3. ...Gud

Älskar du mig?
Vrångbilder
Identifikationsmiraklet
Tronen och korset
Ordet, friden och fingret
Några riktmärken
Psalm 25 och Bom Sucesso

4. ...behoven

Trohet här och nu
Up-to-date och down-to-earth
Allt ifrån min ungdom
Beröras och beröra
Smärtan
Det sociala engagemanget
Omvända världen

5. ...dynamiken

Frihet och ansvar
Första steget
Initiativet och viljan
Dynamisk kallelsesyn
Bön och kallelse
Tro och kallelse
Medlevare
Kallelse som process

6. ..strategin

Förnuft och Ande
Långsiktigt och fullföljt
Personliga prioriteringar
Målsättning
Handlingsplaner
Beslut
Exemplet Paulus
Förändringar, trygga hörn och räta linjer
Så gör Gud
De fyra kallelsenivåerna

7. ...utbrändheten

Två balanspunkter
Utbrändhetens utseende
Vägen tillbaka
Livet och tiden
Närvaron och dramat

8. ...det svårbegripliga

Balans och realism
Det meningslösa
När katastrofen kommer
Aldrig skild från Guds kärlek
Lidandet och smörjelsen
Det naturliga tvivlet
Under och ändåism

9. ...utmaningen

Det glokala livet
Sänd av Gud
Jesu radikala kallelse
Partnerskap för fred


InledningInnehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Bildgalleri Studieguide till Kallelse och... befriat livBeställning