Finns som e-bok ISBN 978-91-978716-8-6
och ljudbok ISBN 978-91-979708-9-1

Guld-smeden

Guld-smeden är en saga för alla åldrar. Den är med sitt tydliga fe-tema en folksaga.

Sagans idé och bakgrund

Sagan om Guld-smeden handlar om vad verklig rikedom är: att vara generös och tänka på andra mera än på sig själv. Inspirationen till sagan kommer från Bibeln. Jesus varnade sina åhörare med att säga: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar” (Luk 12:15). Istället uppmanade han: ”Ge som gåva vad ni har fått som gåva” (Matt 10:8). Paulus skrev om ”gåvan att frikostigt dela med sig” (Rom 12:8) och Jakob om den hur ”visheten från ovan… är rik på barmhärtighet och goda gärningar” (Jak 3:17).

Sagans tillkomst och publicering

Sagan kom till som ett bidrag till Sveriges Radio Jönköpings sagotävling 1986. Den blev ett av tre vinnande bidrag av över 700 inskickade, segrare i vuxenklassen. Den är tidigare publicerad bland annat i tidningarna Östgöta Correspondenten (14/2 -87) och SmålandsTidningen (12/3-87) i samband med tävlingen, samt därefter i antologin ”Bland tomtar och troll”, Bokförlaget Semic, 1996.

Kung Adonai och berget Eternité

Kung Adonai och berget Eternité är en saga för barn från ca 6 år och uppåt. Den har tydliga drag av fantasy.

Sagans idé och bakgrund

Sagan om Kung Adonai och berget Eternité handlar om människans liv och har en existentiell dimension. Den förmedlar i sagans form Bibelns budskap om människans förlorade och återvunna relation med Gud. Den är rik på symbolik som direkt anknyter till den episka bibliska berättelsen om skapelse, katastrof, räddning och framtidshopp.

Sagans tillkomst och publicering

Sagan är från 1987. Den är publicerad i sin helhet med titeln ”Skönlandet” (Libris förlag) och är slutsåld sedan länge. Boken är nu utgiven igen (2014) som e-bok i en andra, omarbetad upplaga. Den finns att köpa på alla nätbokhandlar. Detta utdrag på två kapitel ur sagan är hämtat från 2014 års upplaga.

Sommarfågeln

Sommarfågeln är en vuxensaga, primärt skriven för unga vuxna. Den är närmast att beteckna som en djursaga.

Sagans idé och bakgrund

Sagan om Sommarfågeln handlar om vuxenblivandets och frigörandets svåra men fascinerande process. Den är skriven som en reflektion över detta fenomen, som vi alla delar med varandra och i olika grad kämpar med. Den är också skriven som en uppmuntran att verkligen våga ta de avgörande besluten till ett självständigt liv, oavsett vad det är vi har behov av att frigöra oss från.

Sagans tillkomst och publicering

Sagan är från 1995. Den är inte tidigare publicerad i sin helhet men finns i en kortare version i boken ”Veckovis” (LOR production, 2013).

Den kungliga sömnkungörelsen

Den kungliga sömnkungörelsen är en saga för vuxna med glimten i ögat. Den är en satirisk, samhällskritisk saga.

Sagans idé och bakgrund

Temat för sagan om den kungliga sömnkungörelsen är kampen mellan myndighet och medborgare. Den tar sin utgångspunkt i införandet av hjärndöd som dödsbegrepp i Sverige den 1/1 1988. Den är skriven i december 1987 som ett inlägg i debatten, i samband med att lagen skulle träda i kraft. Det nya dödsbegreppet infördes bland annat för att öka möjligheterna till organtransplantation. Sagan kritiserar i satirens form det ytliga sätt att beskriva människans liv och död som enligt min mening präglade debatten. Den uppmärksammar också problemet med att så viktiga beslut som det om definition av människans död beskrevs kliniskt/tekniskt och hanterades som en rent administrativ åtgärd ovanför medborgarnas huvuden. Likaså att förändringen presenterades som en okomplicerad lagändring byggd på helt säker teknologi om hur hjärndöd fastställs, medan existentiella och allmänmänskliga aspekter tenderade att försvinna i debatten.

Sagans tillkomst och publicering

Sagan publicerades på debattsidan i Östgöta Correspondenten den 29/12-87 som en del av mitt bidrag till debatten under sommaren/hösten 1987. Då var ”Dokumentet” fokuspunkt, ett inslag som väckte stort medialt intresse i både riks- och lokaltidningar och i SVT. ”Dokumentet” är en testamentesliknande text där jag begär att bli dödförklarad först när mitt hjärta har slutat slå. Det är just detta inslag i hjärndödsdebatten som utgör bakgrunden till sagan om den kungliga sömnkungörelsen.


Om bokenInnehållsförteckning Om sagorna Textavsnitt Bildgalleri e-bokLjudböcker