Vårt direktpris: 110:- + porto
ISBN 91-631-3710-0
Finns också som e-bok.

Ur Filmer för fördjupningssamtal

Filmer för fördjupningssamtal

Film är ett utmärkt hjälpmedel för samtal om själavårdsfrågor. Genom att tillsammans titta på en dramatisering som belyser någon aspekt av det mänskliga livet får man mycket stoff till samtal och eftertanke.

Filmer kan av naturliga skäl aldrig göra verkligheten riktig rättvisa, men i sina bästa stunder är verklighetsdramatiseringar ändå ett godtagbart alternativ när man vill öka förståelsen för människor i nöd och deras livsrum.

Genom filmen får man tillsammans inblick i konkreta problematiska livsförhållanden. Därmed kan man också konkret samtala om olika aspekter på själavård, till exempel sådant som denna bok behandlar. Den verkliga tillämpningen kan naturligtvis bara äga rum i verkliga situationer, men redan en gemensam analys utifrån ett dramatiserat fall kan vara till god hjälp och förberedelse för kommande möten med människor i kris.

Här följer en förteckning med tips om ett antal spelfilmer som berör olika livssituationer. Listan på filmer kan naturligtvis göras mycket längre, och nya filmer produceras ständigt. Därför kan det löna sig att hålla ett öga på vad som kommer ut som DVD och video på den svenska filmmarknaden och bevaka vad som visas på TV.

De tre filmerna i serien ”En dag i taget” är endast tillgängliga via AV-Media AB. Samtliga övriga listade filmer finns vid denna förtecknings sammanställning tillgängliga för inköp via Internet, antingen på svenska eller engelska eller bådadera. Några finns på video, andra på DVD, några i originalutgåva, andra i nyrelease. Många kan naturligtvis också köpas eller hyras i videobutiker.

För att hitta återförsäljare och priser är prisjämförande internetsajter utmärkta redskap. Via den förteckning man får fram där kan man också hitta ett antal svenska återförsäljare. Den svenska filmdatabasen Filmdelta, www.filmdelta.se, är mycket innehållsrik och lättanvänd. Den innehåller också recensioner av många av filmerna och länkar dessutom i många fall till tidningsartiklar om filmerna. En mycket bra internationell databas för film är Internet Movie Database (IMDb), www.imdb.com.

De samtalsfrågor vi föreslår till de olika filmerna har vi själva använt med framgång. Utöver dessa kan förstås många andra formuleras, allt efter behov och inriktning på det samtal man vill föra efter att ha sett filmen tillsammans.

Titel: I skuggan av våldet
Speltid: 34 min
Inspelad: 2004, Sverige
Distribution: BUP-Bågen och Rädda Barnen, Stockholm
Tema: Kvinnomisshandel ur ett barnperspektiv, familjerelationer
Kort om innehållet: I vad som utåt sett verkar vara en helt vanlig familj pågår hustrumisshandel. Carl och Lovisa får ständigt bevittna sin pappas övergrepp på mamman och hans maktutövning genom kontroll och ständiga manipulationer. Barnens rädsla och försök att hantera våldet står i centrum i de olika scenerna, som skildrar familjens liv och de olika familjemedlemmarnas reaktioner på det som händer.
Förslag på samtalsfrågor:
1. Varför förgriper sig mannen på sin hustru?
2. Hur påverkas barnen? Vilken kvinnosyn/manssyn kommer situationen i familjen ge Carl och Lovisa? Hur påverkas Carl för framtiden som man och Lovisa som kvinna?
3. Hur märker man att ett barn far illa hemma och vad kan man göra för att hjälpa?
4. Hur hanterar och bearbetar man denna typ av problem när de kommer fram i själavården?


Om bokenInledning Innehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Textavsnitt 3 Textavsnitt 4 Bildgalleri Studieguide e-bokBeställning