Vårt direktpris: 110:- + porto
ISBN 91-631-3710-0
Finns också som e-bok.

Innehåll

Den här boken...

1. Själavårdens grund

Själavård - ett behov

Själavård - vad är det?

Människosyn och människovärde

Själavård och omsorg i Bibeln

Jesus vårt föredöme

De fyra grundattityderna

Empati

Kontextuell empati

Människolivets djup

2. Själavårdaren - en tjänare

Kristen själavård - fyra särdrag

    Unika utgångspunkter

    Unika mål

    Unika resurser

    Unika drivkrafter

Själavårdaren - ett redskap för Gud

Åsnan - en förebild

Själavårdaren - en ”professionell medmänniska”

Tjänandets princip

Själavård och bön

3. Viktiga perspektiv på själavården

System - en teori om samspel

Balanspunkter

Bindningar och frihet

Plats för känslor

Rädslans onda cirkel

Försvarsmekanismer

    Förnekande

    Bortträngning

    Förskjutning

    Regression

    Rationalisering

    Projicering

    Intellektualisering

Klocktid och processtid

Krönikan och dramat

4. Själavårdssamtalets grund

Kommunikation i själavården

Tre relationella roller

Samtalets syfte och mål

Tystnadslöfte

Olika typer av samtal

    Stödjande samtal

    Jag-stärkande samtal

    Insiktsskapande samtal

    Olika samtal - en bild

Samtalets yttre förutsättningar

Ursprung - åtgärd

Ordens betydelse

Handledning

5. Själavårdsrelationen

Livspositioner

Själavårdsfönstret

Närhet och distans

Att lyssna

Att ställa frågor

Spegling som metod

Bekännelsen och förlåtelsen

Nåden

Sårad och försonad längtan

Att ge tröst

Benämna och omformulera

Ögonens budskap

Bagatellisera och generalisera

Överföring - en risk

Att orka

Utmattningsdepression

6. Församlingens utmaning

Själavårdsteam i församlingen

Morgondagen idag

Så går vi vidare

    Analysera behoven

    Komma med idéer

    Förbereda insatserna

    Genomföra arbetet

Levande vatten

Filmer för fördjupningssamtal

Studieguide

Referenslitteratur


Om bokenInledning Innehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Textavsnitt 3 Textavsnitt 4 Bildgalleri Studieguide e-bokBeställning