Vårt direktpris: 110:- + porto
ISBN 91-631-3710-0
Finns också som e-bok.

Empati

SJÄLAVÅRD

Empati – om att möta och hjälpa är en praktisk grundbok i kristet själavårdsarbete. Boken vänder sig till alla som har ett intresse av själavård. Den är lämplig för studium både enskilt och i grupp.

Genomtänkt personlig omsorg om andra står i centrum, liksom församlingens möjligheter att möta människors behov på ett konkret sätt.

En lista på 18 användbara spelfilmer som berör olika livssituationer ingår i boken, likaså förslag till samtalsfrågor i anslutning till varje avsnitt. En studieguide med fri kopieringsrätt kan laddas ner kostnadsfritt eller beställas för 20:- + porto.

248 sidor, illustrerad i svart/vitt, häftad. Andra omarbetade och utökade upplagan, andra tryckningen.

Empati – om att möta och hjälpa finns också som e-bok. Du kan köpa den i detta format på alla nätbokhandlar, till exempel Nya Musik i Jönköping.

För att se en presentation av Empati på YouTube, klicka här.

Recensioner

Själavård förknippas vanligen med präster, pastorer och diakoner och det finns gott om litteratur för yrkesverksamma själavårdare. Lena och Otto Rimås vänder sig främst till engagerade kristna lekmän och andra intresserade. De behandlar den kristna själavårdens grund, vad som krävs av en själavårdare, grundläggande psykologi och olika typer av samtal. Författarna vill med sin bok uppmuntra till engagemang i själavårdsarbete och deras bok ger en bra och balanserad introduktion till klassisk själavård. Varje avsnitt avslutas med samtalsfrågor. I ett intressant kapitel ges exempel på filmer som tar upp olika själavårdsfrågor. /Bibliotekstjänst

Makarna Rimås har skrivit en grundbok i kristet själavårdsarbete med betoning på praktisk användning. Författarna ägnar stort utrymme åt en genomtänkt personlig omsorg om andra. /Dagen


Om bokenInledning Innehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Textavsnitt 3 Textavsnitt 4 Bildgalleri Studieguide e-bokBeställning