Vårt direktpris: 110:- + porto
ISBN 978-91-633-5033-7

Om BibelMemo

Idé

BibelMemo är framtaget för att stimulera och underlätta memorering av bibelord. Det är ett praktiskt och logiskt hjälpmedel för att lära sig Guds ord utantill.

Upplägg

BibelMemo består av ett set som innehåller

Kategorier

Korten är uppdelade i elva kategorier:

 1. Sådan är Gud
 2. Guds ord
 3. Jesus
 4. Frälsningen
 5. Anden
 6. En lärjunge som växer
 7. Bön
 8. Tacksamhet och glädje
 9. Till för andra
 10. Uppmuntran
 11. Hoppet och framtiden

Korten

Arbetsgrupp

BibelMemo är framtaget av en arbetsgrupp bestående av Jonas Melin, Lars-Uno Edén, Lena Rimås och Otto Rimås, samtliga lärare på Mariannelunds folkhögskola.

Samarbete

Ett samarbete mellan LOR production, Mariannelunds folkhögskola och Svenska Bibelsällskapet.

Bibel 2000

Alla texter på korten och i studieguiden är hämtade ur Bibel 2000© med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.


Om bokenInfo om BibelMemo Innehåll Guidebok Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Bilder BibelMemo Alla bibelord Beställning