Vårt direktpris: 45:- + porto
ISBN 91-631-3338-5
Finns också som ljudbok och e-bok.

Inledningsvis

Du har just börjat läsa en bok om att växa - som människa i allmänhet och som kristen i synnerhet. Vi hoppas att du känner igen dej när du speglar dej i boken. Den utgår från iakttagelser, händelser och tankar i vardagen. För det är där vi bäst ser vad livet går ut på. Och om vi tänker efter en stund och sedan gör enligt de slutsatser vi drar, förändras våra liv och vi växer.

Varje uppslag är alltså en iakttagelse. Rakt upp och ner en bild ur livet. Till den kopplar vi Guds Ord, där det också går att se mycket av värde för livet. Därför de många hänvisningarna till bibelställen.

Varje uppslag är också en reflektion. Vi vill uppmana dej till fortsatt eftertanke över smått och stort i livet, till att finna egna lärdomar i livets vardagligheter. Till denna eftertanke länkar du med fördel också bön som en väsentlig del.

Dessutom är varje uppslag en sviktbräda till handling. Gör något! Omsätt insikterna i praktik! Gestalta kunskapen! Förslagen till tillämpningar ger uppslag till en trovärdig fortsättning.

Därför är Veckovis en växabok. Vi hoppas att den ska stimulera dej till att gå vidare med Gud och växa som kristen. Börja läsa var du vill. Läs än här, än där, det spelar ingen roll. För varje uppslag är fristående och speglar livet på sitt eget sätt, helt okopplat till årstider, högtider eller andra tider.

Med andra ord, läs, tänk och gör på det sätt som passar dej bäst. Tyst eller högt. Ensam eller tillsammans med andra. En gång eller många gånger. Allt på en gång eller veckovis.

Lena och Otto


Om bokenInledning Innehåll Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Bildgalleri MP3-boke-bokBeställning