Pris: 20:- + porto
ISBN 973-99998-2-4
Kvarvarande något begagnade exemplar

Introduktion

LÄRJUNGASKAP

”Whatever is worth doing at all is worth doing well”, säger ett engelskt ordspråk. Det som är värt att göras överhuvud taget är värt att göras bra. Det gäller i hög grad läsning av böcker. Den bok som är värd att läsa är också värd att studera.

Välkommen till denna studieguide, som är gjord för att användas tillsammans med boken Kallelse och... befriat liv. Den är till för att hjälpa dig att tränga ännu djupare ner i den fruktbärande mylla som boken behandlar: livet med Gud.

Med hjälp av nyckelcitat från texten får du avsnitt för avsnitt hjälp att reflektera över bokens innehåll. Varje citat har sidhänvisning till huvudboken för att det ska vara lätt att hitta till det sammanhang där det är hämtat. Det är alltid en god regel att placera in korta citat i sina sammanhang för att de ska komma till sin rätt. Det gäller att förstå helheten, inte fastna i detaljerna.

En mängd frågor vägleder dig sedan när du steg för steg arbetar dig igenom de olika kapitlen. Frågornas syfte är att vidga perspektiven och leda tanken och samtalet vidare. Därför är de hela tiden öppna till sin karaktär: Vad innebär…? Varför är…? Vilka är konsekvenserna av…? Hur kan vi…?

Du uppmanas också hela tiden att tänka igenom dina egna erfarenheter av det texten tar upp. Det är alltid lärorikt än att låta det egna livet tala. Det är alltid meningsfullt att dra konstruktiva slutsatser av det man själv är med om. Det personliga perspektivet är ett måste i bearbetningen av livets frågor. Vi har ofta själva fler svar än vi anar på dessa frågor.

Därför är ständigt återkommande frågor i denna studieguide: Vad har du för erfarenhet av detta? Håller du med? Hur vill du själv gå vidare?

Guiden är användbar såväl i eget studium som i gruppstudium. Att stanna upp och reflektera själv är alltid meningsfullt, att kunna prata med andra om det man läser och tänker är alltid en välsignelse.

Att anteckna sina egna och andras tankar är också en effektiv inlärningsteknik. Därför är den här boken luftigt uppbyggd, med utrymme för noteringar på varje sida. Studieguiden är en helt enkelt arbetsbok, som fylld med dina egna anteckningar kommer att vara din egen mycket spännande fortsättning på boken Kallelse och... befriat liv.

Lycka till med studiet av den så viktiga kallelsefrågan.

Framför allt: lycka till i livet med Jesus Kristus, din Herre.

Otto Rimås


InledningTextavsnitt Kallelse och... befriat livBeställning