Pris: 60:- + porto
ISBN 91-7195-246-2
Kvarvarande något begagnade exemplar

Välkommen

LÄRJUNGASKAP

Välkommen in i boken Kallelse och.... Du har just öppnat en bok om livsmening och lärjungaskap. Den handlar om livet i allmänhet och om det kristna livet i synnerhet. Därmed behandlar den ett drama, där aktörerna är många och spännvidden stor. Jag hoppas att du ska få hjälp både att formulera frågor och att finna svar, som kan leda vidare på en god väg. Livet är stort och märkligt. Jag önskar att du genom dessa sidor på nytt ska möta honom som är din Skapare och Herre - och än en gång utmanas i det mötet.

Välkommen med på en vandring genom kallelsens fascinerande värld. Boken sammanfogar kallelse och nio olika livsområden, som är åtskilda men ändå sammanvävda. Varje kapitel utgår från en grundfråga. Utifrån dessa frågor rör jag mig steg för steg ut i den värld som så har fascinerat mig, och som jag hoppas också ska inspirera dig på ett nytt sätt. Nio infallsvinklar är bara en start. Jag inbjuder dig att vara med och öka på antalet. De kallelseprinciper jag formulerar som koncentrerade sammanfattningar är även de en början. De kan mångdubblas, och jag inbjuder dig att också vara med och formulera ditt livs kallelseprinciper under tiden du läser - och därefter.

Välkommen ut i kallelsens frihet. Vi har som gåva fått ett outsägligt rikt liv att leva, om än under svårigheter och med många obesvarade frågor. Friheten lockar, ansvaret utmanar. Jag vill med den här boken visa på nya perspektiv, stimulera till nya rörelseriktningar och ge nytt mod.

En bok om kallelse kan bara skrivas på rörlig fot. Jag skriver den mitt i livet, och lämnar den till tryckning med känslan av att fingrarna fortfarande löper längs datorns tangentbord, när jag postar manuset till bokförlaget. Dunsen i brevlådan markerar inte slutet på bearbetningen av frågorna om kallelse.

Den bekräftar bara att bearbetningen går vidare.

Otto Rimås


InledningInnehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Bildgalleri Studieguide till Kallelse och... befriat livBeställning