Vårt direktpris: 45:- + porto
ISBN 91-631-5814-0
Finns också som e-bok.

Där jord och himmel möts

Klangen från fårens bjällror väckte oss stilla till en ny dag. Nattens häftiga åskväder som fått både jord och himmel att vibrera hade dragit förbi. Från tältöppningen såg vi ut över den regnvåta Sebesdalen som svepte ner brant under oss, fortfarande i skugga.

De djupgröna Sureanubergen vid horisonten skimrade i morgonsolen. Den klarblå himlen välvde sig som ett evigt, genomskinligt tak över ett ofattbart vackert landskap.

Vi befann oss i herdarnas värld, högt uppe i Karpaterna i centrala Rumänien. Långt bortom vägar och elektricitet, buller och stress. I hjärtat av en unik kultur med fantastisk livsmiljö, stor överlevnadskraft och fascinerande livsstil. I ett kulturarv som i årtusenden hållits levande av sin centrala gestalt: herden.

Herden och hans familj lever i naturen, med naturen och av naturen. Fåren är deras liv, ja deras allt. Tillsammans med de sina har herden vigt sitt liv åt att ta hand om sina djur.

När en vall är avbetad leder han fåren till nya ängar. De böljande Karpaterna erbjuder ett överflöd av grönskande kullar. Tusentals och åter tusentals får och kor strövar i det pastorala landskapet.

När det är dags för mjölkning leder han in fåren i fållan och fyller sina krukor med den skummande mjölken. Liter efter liter förvandlar han den till fårost. I tunna efter tunna forslar han ner osten till marknad och affär på åsnerygg och i hästkärra.

När mörkret faller för han in sina får i den stora fårfållan. Han sover själv invid fållan varje natt som skydd mot varg och björn, som ständigt rör sig i trakten och utgör ett högst påtagligt hot mot flocken.

När vinterns snö och kyla gör förflyttning ner till dalens skydd nödvändig, när tackorna ska lamma, när ullen ska klippas, då är hela herdefamiljen engagerad.

I generation efter generation, så långt tillbaka det går att veta, har herdelivet gått i arv. Familj har länkats till familj genom giftermål, rika barnkullar har garanterat släktens fortlevnad.

Den rumänska herdekulturens rötter är djupa, dess många uttryck är färgstarka. Så har den hittills så gott som orörd förmått stå emot tidernas förändringar och skiftande samhällsordningar. Som en kultur i kulturen, ett kvardröjande tecken på att det som en gång varit fortfarande är.

Bibelns kultur och livsmiljö är också den i stora delar herdens. Därför är det naturligt att herden har en central plats i många av Bibelns texter. Ända från första Mosebok beskriver herdesymbolen Gud och hans relation med sitt folk, fåren i hans hjord.

Så är herdens liv och karaktär genom hela Bibeln en stark bild på Gud och hans omsorg om de sina. Där finns herdens unika relation till fåren. Där finns hans styrka, trofasthet och uthållighet. Där finns också hans vilja att ge sitt liv för sina får.

I den här boken för vi samman bibliska herdetexter med bilder ur den rumänske herdens liv.

Vår förhoppning är att texterna och bilderna ska berika förståelsen av Gud och bekräfta att den plats finns där jord och himmel möts.

Lena och Otto Rimås


Om bokenInledning Innehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Bildgalleri The Shepherde-bokBeställning