Vårt direktpris: 110:- + porto
ISBN 91-631-3710-0
Finns också som e-bok.

Den här boken...

Den här boken handlar om omsorg om den enskilda människan. Guds församling har ett särskilt ansvar att möta människors behov och gestalta Kristus mitt i vardagslivet. Fungerande själavård är en av nycklarna till att nå vår tids människor. Även i församlingen finns stora behov av råd, stöd och hjälp. Omsorgs- och själavårdsarbete är ett av församlingens stora uppdrag - och därmed en av dess stora utmaningar.

Empati - om att möta och hjälpa är en grundbok i själavård. Den vänder sig till alla som har ett intresse av själavård och en vilja att betjäna andra.

Boken behandlar själavårdens grund, med Jesus som det stora föredömet. Den beskriver själavårdarens uppgift och roll, och den tar upp viktiga grundläggande perspektiv på vad själavård är. Den behandlar själavårdssamtalet och olika aspekter på själavårdsrelationen. Den uppmuntrar församlingen till att utveckla sitt själavårdsarbete.

Syftet med boken är att öka förståelsen för människan och kunskapen om själavård. Det är också att stimulera till ökade själavårdande insatser i församlingen idag och imorgon. Vi hoppas att boken ska vara användbar för alla dem som vill arbeta med själavård, likaså att den ska vara till hjälp i församlingens strävan att utveckla ett allt rikare själavårdsarbete.

Boken är lämplig för studium både enskilt och i grupp. För att göra den praktisk och tillämpbar ger vi efter varje avsnitt förslag på hur innehållet kan bearbetas ytterligare. Under vinjetten ”Gå vidare” finns frågor att tänka vidare på eller samtala om. Till boken finns också en separat studieguide som kan beställas från LOR production.

I slutet av boken ger vi ett antal tips på filmer som kan användas för fördjupningssamtal i själavårdsfrågor. Där finns också förslag till samtalsfrågor för varje film.

Kristen själavård kommer att ha stor betydelse i definierandet av församlingens roll och uppdrag i morgondagens samhälle.

Framför allt är kristen själavård ett uttryck för församlingens hjärta, omsorgen om medmänniskan.

Lena och Otto Rimås


Om bokenInledning Innehållsförteckning Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 Textavsnitt 3 Textavsnitt 4 Bildgalleri Studieguide e-bokBeställning