Vårt direktpris: 45:- + porto
ISBN 978-91-633-6099-2
Finns också som ljudbok och e-bok.

Bibelvis

ANDAKTSBOK

Bibelvis är den tredje boken av tre i serien en VäxaBok.  Den är en bok om kristet liv och lärjungaskap med Bibeln som utgångspunkt och grund. Den har en undervisande karaktär och är skriven för att stimulera både personligt och gemensamt bibelstudium. Den har ett mycket uppmuntrande innehåll och kan med fördel också användas som andaktsbok, enskilt och i grupp.

Bokens första del heter ”Växa med Bibeln” och består av 52 friståendetexter med ett bibelord som utgångspunkt.

Bokens andra del heter ”Idébank” och består av en resursguide till eget bibelstudium och personlig andakt. Den finns som gratis nerladdningsbar pdf-fil.

De två delarna är länkade till varandra med ömsesidiga hänvisningar. Varje text i del ett hänvisar till studieresurser och metodtips i del två. Varje praktiskt studieförslag i del två är kopplat till texter i del ett.

Idébanken hänvisar också vidare till många sajter på internet för fortsatt egen upptäcktsresa i bibelresursernas rika värld.

160 sidor, rikt illustrerad i svart/vitt, häftad. 

Bibelvis finns också som ljudbok och e-bok. Du kan köpa den i dessa format på alla nätbokhandlar, till exempel Nya Musik i Jönköping.

För att se en presentation av Bibelvis på YouTube, klicka här .

För att höra ett avsnitt av Bibelvis, klicka här och därefter på "Provlyssna boken".

LÅGPRISBOK

Recension

Texten är indelad i femtiotvå kapitel - lämpliga att begrundas en vecka vardera. Utmärkt är den lilla avdelningen Växa med Bibeln i slutet av varje kapitel. Den som läser denna pedagogiskt utformade text med eftertanke och tar vara på alla nya uppslag får se Gud ur många olika synvinklar. Är det möjligen detta som brukar kallas "en fördjupad gudsbild"? /Dagen

 

 


Om bokenInledning Innehåll Del 1 Textavsnitt 1 Textavsnitt 2 BIldgalleri Innehåll Del 2 Gratis pdf-böckerMP3-boke-bokBeställning